AgriFood Capital

Sowing innovation, harvesting the future

Ambitie

AgriFood Capital heeft de ambitie om de regio Noordoost-Brabant tot topregio in agrifood te maken. Dit moet zorgen voor aantrekkingskracht, samenwerkingsvormen en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
 

Ingredients Grafisch ontwerp, Branding, Creatief concept, Video productie, Content, (Web) Development
Ingredients Grafisch ontwerp, Branding, Creatief concept, Video productie, Content, (Web) Development
Jaar 2017
web http://www.agrifoodcapital.nl

 

Probleemstelling

“AgriFood Capital, ik ken de naam, maar wat doen ze nou eigenlijk?” Een veelgehoorde uitspraak onder ondernemers, kennisinstellingen en overheidspersonen in de regio Noordoost-Brabant. Een complexe organisatie met veel belangen, doelgroepen en een veelomvattende boodschap. Een boodschap gericht op een keten aan producenten, onderzoekers, denkers en doeners.
De wens om helder en inspirerend te communiceren over de doelstelling en ambitie van AgriFood Capital bracht hen bij Cre8ion.Lab. Maar, hoe klaar je die klus vervolgens?


Strategie

Om tot de kern van de boodschap te komen hebben we een strategisch traject met AgriFood Capital doorlopen. Door intensieve gesprekken met de organisatie en een klankbordsessie met de 3 zeer diverse doelgroepen, kregen we inzicht in het hoe en waarom van de organsatie. We hebben onze bevindingen uitgewerkt in een brandbook, waarin o.a. merkwaarden, merkbelofte, doelgroepen en tone of voice beschreven zijn met ondersteuning van beeldtaal.

Door het uitwerken van persona’s bij de diverse doelgroepen en de belangrijkste contactmomenten in hun beslissingsfases vast te leggen, kregen we inzicht in hoe de groepen benaderd dienen te worden. Als basis hebben we een brandmovie uitgewerkt, die voor alle doelgroepen en vanuit de diverse invalshoeken van de keten aan leveranciers het verhaal van AgriFood Capital vertelt, op een inspirerende manier waarbij identificatie en motivatie voorop staan. Dit dient nu als belangrijk handvat voor de organisatie om hun boodschap over te brengen.

Vanuit de basis die staat werken we samen met AgriFood Capital verder aan deze uitdagende communicatiestrategie.
 

Boodschap Vroeg Making of Brandbook Brandbook Tas-Vlag Wandsticker gang Wandsticker Website Graphics

Share